Vaš kontakt za planiranje tehničke opreme u zgradama

1995. godine je osnovana TEPMA Engineering, kompanija koja danas upravlja celokupnim spektrom usluga projektovanja mašinskih i elektroinstalacija. Bilo da se radi o grejanju, hlađenju, klimatizaciji, vodovodu ili sistemima jake i slabe struje – naš tim je u mogućnosti da integrisano planira Vašu zgradu – izvodljivo i ekonomično u isto vreme.

Naš asortiman usluga se stalno širi sa našim rastućim iskustvom i stručnošću. Privatni kupci, kompanije, opštine, javna tela, projektanti, investitori i generalni izvođači su među našim klijentima u više od 20 godina postojanja.

Otvaranjem kompanije TEPMA MEP Design u Beogradu i Novom Sadu 2022. godine, nudimo Vam kvalitet projektovanja veran motu „Made in Germany“ i u Srbiji.

Idemo u korak sa vremenom i uvek gledamo unapred

Započeli smo sa korišćenjem informacionog modelovanja zgrada (Building Information Modelling – BIM) u našem radu od kada se isto pojavilo na tržištu. U međuvremenu smo uspešno planirali i realizovali brojne projekte koristeći BIM.

Naši zaposleni su izvor našeg uspeha

Profesionalna kompetentnost naših zaposlenih je osnova uspešnog projekta. Stoga redovno konsolidujemo i proširujemo njihove kompetencije, internim i eksternim kursevima obuke.

Uvek tu za vas:

Sedište Borken

TEPMA Engineering GmbH
Siemensstraße 25
46325 Borken – Nordrhein-Westfalen (NRW)

Telefon: +49 (0) 2861  9430 0
Telefax: +49 (0) 2861  9430 999
E-Mail: [email protected]


Sedište Beograd

TEPMA MEP design d.o.o.
Internacionalnih Brigada 58
11000 Beograd

Telefon: +381 11 3423 595
E-Mail: [email protected]


Sedište Novi Sad

TEPMA MEP design d.o.o.
Geri Karolja 34
21000 Novi Sad

Telefon: +381 21 3004755
E-Mail: [email protected]