Usluge

Zgrade sa najsavremenijom tehničkom opremom bez kvarova – to je cilj koji smo sebi postavili prilikom projektovanja.

Naš zadatak jeste da planiramo tehničke sisteme na praktičan i ekonomičan način. To podrazumeva strukturiran, efikasan i isplativ pristup projektovanju od samog početka, od ideje o planiranju do predaje gotove zgrade.

Takođe možemo da podržimo veoma složene projekte sa integrisanim planiranjem, korišćenjem Building Information Modelling (BIM). Pored toga, aktivni smo u savetovanju i pripremi energetskih sertifikata.

U nastavku je pregled sistema čije projektovanje nudimo: