Usluge

Zgrada sa najsavremenijom tehničkom opremom i bez kvarova – to je cilj koji smo sebi postavili prilikom planiranja tehničke opreme zgrade.

Naš zadatak je da planiramo tehničke sisteme za naše projekte na praktičan i ekonomičan način. To znači pristupiti projektu na strukturisan, efikasan i isplativ način od samog početka, od diskusije o planiranju do prihvatanja gotove zgrade.

Takođe možemo da podržimo veoma složene projekte sa integrisanim planiranjem, na primer korišćenjem Building Information Modelling (BIM). Pored toga, takođe smo aktivni u savetovanju i pripremi energetskih sertifikata.

U nastavku je detaljan pregled usluga koje nudimo: