Zahtev za kvalitetom

Da bismo mogli da implementiramo naše visoke standarde kvaliteta, naši procesi planiranja se sprovode korišćenjem stalno ažurirane IT opreme. Pored raznih umreženih kancelarijskih i CAD radnih stanica, naš hardver takođe uključuje nekoliko servera, različite sisteme za skeniranje, štampanje i kopiranje, kao i kater velikog formata. U našem repertoaru su naravno i tehnički merni uređaji za zvuk, kvalitet vazduha i brzinu vazduha, daljinomeri, termovizijske kamere, infracrveni termometri, multimetri itd. Kroz licencne ugovore i redovna ažuriranja, mi osiguravamo da je naš softver uvek ažuran. Pored uobičajenih kancelarijskih aplikacija, koriste se i različiti računski, CAD, AVA i programi za pravljenje rezervnih kopija podataka.

Minimizirajte rizike projekta. Maksimizirajte uspeh projekta.

BIM je efikasan proces zasnovan na modelima koji povezuje AEC stručnjake širom sveta kako bi mogli efikasnije da planiraju, grade i upravljaju projektima zgrada i infrastrukture. Rad sa BIM-om smanjuje rizike projekta, optimizuje rasporede i troškove i dovodi do boljeg rezultata.

Predstavljamo vam samo neke od softvera koje koristimo prilikom planiranja: