Kvalitetan rad na TEPMA način

Naša najveća prednost je kvalitet naših usluga. Uz pomoć najnovijih softverskih alata i BIM-a možemo osigurati kvalitet i efikasnost u planiranju i implementaciji energetskih sistema.

Kroz ugovore o obezbeđujemo da je naš softver uvek ažuran. Pored uobičajenih kancelarijskih aplikacija, koriste se različite softverske alate za projektovanje i proračune.

Ovo je BIM

Sa pogledom u budućnost, uspostavljamo BIM kao metod  planiranja u okviru digitalizacija procesa izgradnje. Uz pomoć softvera, planiranje, izgradnja i upravljanje zgradama mogu biti efikasno umreženi tako da se svi relevantni podaci objedinjuju i digitalno snimaju.

Sa BIM-om je moguće virtuelno planirati projekat u smislu troškova, dispozicije i bilo kakvih problematičnih situacija. To znači da se sve poteškoće koje je danas skupo rešavati na gradilištu mogu otkloniti već u procesu planiranja. Pored toga, rokovi i trajanje projekta mogu se preciznije definisati.

Radimo sa sledećim softverom, između ostalog: