Kvalitetan rad na TEPMA način

Naša najveća tvrdnja je kvalitet naših usluga. Uz pomoć najnovijih IT programa i BIM-a kao metode planiranja, možemo osigurati kvalitet i efikasnost u planiranju i implementaciji.

Pored velikog broja umreženih kancelarijskih i CAD radnih stanica, naš hardver uključuje i nekoliko servera, razne sisteme za skeniranje, štampanje i kopiranje i kater velikog formata. Tehnički merni uređaji za zvuk, kvalitet vazduha i brzinu vazduha, merenje daljnie, termovizijske kamere, infracrveni termometri, multimetri itd. takođe su deo našeg repertoara.

Kroz ugovore o licenci i redovna ažuriranja, obezbeđujemo da je naš softver uvek ažuran. Pored uobičajenih kancelarijskih aplikacija, koriste se različiti računski, CAD, AVA i programi za pravljenje rezervnih kopija podataka.

Ovo je BIM

Sa pogledom u budućnost, uspostavili smo BIM kao metod planiranja pre mnogo godina. Danas je informaciono modeliranje zgrada prvi koncept planiranja kada je u pitanju digitalizacija procesa izgradnje. Uz pomoć softvera, planiranje, izgradnja i upravljanje zgradama mogu biti efikasno umreženi tako da se svi relevantni podaci objedinjuju i digitalno snimaju.

Sa BIM-om je moguće virtuelno planirati projekat u smislu troškova, rasporeda i bilo kakvih problematičnih situacija. To znači da se sve poteškoće koje je i danas skupo rešavati na gradilištu mogu otkloniti već u procesu planiranja. Pored toga, rok i trajanje projekta može se precizno definisati. 

Radimo sa sledećim softverom, između ostalog: